top of page

NAŠA PRIČA

"Premi trade" d.o.o. osnovan je 1992. god. sa željom osnivača da znanje stečeno dugogodišnjim radom u najvećem proizvođaču visokopritisnih uređaja (WOMA DUISBURG NEMAČKA), pretoči u novu firmu koja ce se na ovom prostoru baviti fenomenom čišćenja vodom pod visokim pritiskom.

large-pipes-of-an-incinerator-plant-2021-08-26-17-00-36-utc.jpg

NAŠA TEHNOLOGIJA

Bukvalno primenjujući vodu kao alat, ova vrsta čišćenja predstavlja moderan ekoloski metod koji je u potpunom skladu sa zahtevima koje postavlja savremeno društvo. Takođe posedujemo visoki kvalitet opreme (TV vozilo za snimanje cevi i kanala, više elektro uređaja za rad sa toplom vodom, specijlana komunalna vozila...)  

 

"Premi trade" d.o.o. poseduje integrisane sertifikate SRPS ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018, 27001:2013, što govori o motu naše firme - kvalitet ispred svega.

"Što više postavimo ciljeve, to skromniji moramo biti."

Markus Tulius Ciceron

POZOVITE NAS

Vojvode Milenka 40, Beograd 11000, Srbija

chemical-oil-refinery-plant-power-plant-and-metal-2021-11-18-18-05-50-utc.jpg
bottom of page