USLUGE

Preduzece PREMI-TRADE bavi se pružanjem usluga - čišćenjem vodom pod visokim pritiskom. Raspolaže veoma kvalitetnom tehnikom što omogućava maksimalno visok kvalitet izvršenih radova, efikasno, brzo, kvalitetno i ekonomično: * čišćenje gradske i industrijske kanalizacije i cevovoda * čišćenje kanalizacione mreže bez oštećenja, bez raskopavanja, bez novih cevi, stara instalacija vodovoda sa prvobitnim presekom, kapacitetom i pritiskom * čišćenje spoljašnjosti i unutrašnjosti delimično i potpuno zapušenih cevi od Q 13 mm pa naviše * čišćenje svih vrsta podnih površina * čišćenje izmenjivača toplote, kondenzatora, evaporatora, reaktora, hladnjaka, filtera, ciklona, tankova, mašina, miksera za beton, proizvodnih traka, lakirnica, podnih površina i drugog * čišćenje cevi bunara do 200 m dubine itd.